آرشیو برچسب های: حلگر های فلوئنت

گسسته سازی معادلات در حلگرهای انسیس فلوئنت Spatial Discretization

گسسته سازی معادلات و روش های درون یابی فشار در انسیس فلوئنت

همانطور که می دانید مهمترین چالش در هر شبیه سازی ، عدم همگرایی در انسیس فلوئنت است. عوامل مختلفی مثل ایجاد هندسه مناسب ، ایجاد یک شبکه یا مش با کیفیت ، تعیین شرایط مرزی درست و … در این مقوله تاثیر گذار خواهند بود. اما اگر به درستی این عوامل اطمینان داشته و هنوز…

برای اولین بار ارائه لایسنس اورجینال انسیس و ترجمه تخصصی مقالات برای ارائه ISIبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
+