آرشیو برچسب های: حل خطای حجم منفی Negative volume

خطای حجم منفی(Negative volume) در دینامیک مش (Dynamic Mesh)

روش حل خطای حجم منفی دینامیک مش - fluent negative volume

اکثر کاربران نرم افزار انسیس فلوئنت در هنگام استفاده از دینامیک مش با خطای حجم منفی (Negative volume) در دینامیک مش رو به رو شده اند. در این مقاله به بررسی علل این خطا و راه کارهای موجود پرداخته شده است و توضیحات مختصری پیرامون  الگوریتم Overset mesh نیز بیان شده است. لازم به ذکر است…

پایان دوره تخصصی فلوئنت مشینگ (برای اولین بار در کشور)برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
+